Kai kitą kartą žmona pastebės kaip nužiūrinėji - kitą moterį, atsisuk į ją ir ištark: "Tai gerai, kad tu nesirengi kaip ta kur*a"